Kalkulator ogrodzeń. Przykładowy projekt ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Tworzenie nowego projektu | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Nadawanie nazwy oraz zapis projektu | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Tworzenie elementów ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana położenia oraz rozstaw równomierny słupków | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Poszerzenie słupka i zmiana rodzaju słupka | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana wymiarów narożników | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Dodawanie furtek i bram do projektu ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Wymiarowanie ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zapisywanie projektu do formatu .jpg | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Przejście do widoku 3D | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Poruszanie się w widoku 3D | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana wysokości całego ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana wysokości poszczególnych elementów ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Edytowanie przęseł | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana koloru ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Przerwanie ciągu ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Wirtualny słupek | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Blokowanie słupka ogrodzeniowego | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Dodawanie lamp ogrodzeniowych | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana podłoża widoku 3D kalkulator ogrodzeń | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana tła w widoku 2D | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Podgląd projektu bez logowania | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Duplikowanie projektu ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana parametrów programu | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Zmiana daszków słupkowych z czterospadowych na dwuspadowe | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Dodawanie skrzynek na listy do projektu ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Akcesoria do skrzynek na listy | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Dodawanie przęseł do projektu ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Generowanie wyceny ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Dodawanie furtki do projektu ogrodzenia | Firma JONIEC® Kalkulator ogrodzeń. Dodawanie bramy do projektu ogrodzenia | Firma JONIEC®