Regulamin przetwarzania danych osobowych w ramach konta użytkownika kalkulatora ogrodzeń w firmie Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa z/s 34-650 Tymbark 109.

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Mieczysław Joniec prowadzący działalność pod firmą: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Joniec” z/s 34-650 Tymbark 109 (dalej: JONIEC).
 2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:
 3. Podstawą prawną prowadzenia procesu przetwarzania danych osobowych jest zgoda właściciela danych osobowych, na przetwarzanie w celu określonym w pkt 2 niniejszego regulaminu.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane firmom informatycznym obsługującym serwis internetowy joniec.pl
 5. Konto w serwisie internetowym www.joniec.pl będzie aktywne przez 14 dni, po tym czasie konto traci swoją aktywność. Dane rejestracyjne konta użytkownika będą przechowywanie przez administratora danych przez okres 24 miesięcy od daty utraty aktywności konta internetowego. Nieaktywne konto użytkownika można ponownie aktywować w okresie przed wygaśnięciem danych rejestracyjnych, poprzez zwrócenie się do administratora danych z prośbą o ponowną aktywację.
 6. Na twoich danych osobowych nie będą prowadzone procesy przetwarzania danych osobowych prowadzące do automatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będzie prowadzony proces profilowania.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do utworzenia konta użytkownika.
 8. Prawa właściciela danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta użytkownika kalkulatora ogrodzeń w portalu www.joniec.pl, a także w celu prowadzenia, modyfikacji oraz usunięcia wyżej wymienionego konta.

            Zakres przetwarzania danych osobowych:

Imię i Nazwisko, adres @mail, numer telefonu, kod pocztowy, nazwa miejscowości

Właścicielowi danych osobowych przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do zgromadzonych danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co powodować będzie usunięcie konta
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych (prawo do otrzymania od Administratora Danych osobowych w Ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego)
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Realizacja praw właścicieli danych osobowych następuje po weryfikacji zgłoszenia wniosku na adres email rodo@joniec.pl.